Engelli Sporcular Doğrudan Kamuda İstihdam Kadrosuna Alınmalı

Yazan: 09 Eylül 2018 Pazar  
Kategori: Duyurular, HABER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşların yüzde 3 olan kamuda istihdam oranının yüzde 4’e, sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin de ikamet ettikleri illerin il özel idareleri ve belediyelerine doğrudan istihdam edilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.   Engellilerin istihdam oranlarının artırılması ve engelli sporcuların doğrudan kadroya alınması konusundaki Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi.   Engelli sporcuların istihdam sorunu   Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında engellilere yönelik çalışmalara ilişkin 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkındaki Kanun kapsamında bazı uygulamaların yürürlüğe girmesine rağmen engelli sporcuların kamuda istihdamı konusunda bir çalışma yapılmadığına dikkat çekti.   Engelli istihdamı yetersiz   Engelli sporcuların birçok alanda başarılı olmalarına karşın destekten mahrum bırakıldığına vurgu yapan Gürer, “Engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Kamuda istihdam eden engelli oranının %3 olması istihdamın yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu oranın yukarıya çekilmesi ayrıca engelli sporcuların kamuda istihdamının artırılması engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırması hususunda yerinde bir adım olacak ve engelli kişiler için farkındalık yaratacaktır” ifadelerini kullandı.   İstihdam oranı yüzde 4’e çıkarılmalı   CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “% 3” ibaresi “%4”, ikinci cümlesinde yer alan “% 3’ün” ibaresi “%4’ün” şeklinde değiştirilmesi hakkında verdiği kanun teklifinde, fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Sporcu olduklarını belgelendiren engelliler, ikamet ettikleri yer il özel idaresi veya belediyelerine başvurmaları halinde, %4 oranı dikkate alınmadan, ilgili kadrolara yerleştirilirler.” ibaresinin eklenmesini önerdi.   CHP Milletvekili Gürer, “Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin, yaşadıkları illerin il özel idareleri ve belediyelerinde doğrudan kadroya alınmaları amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu.   07.09.2018 – tanikgazetesi.net

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR Vasıtasıyla 1002 Engelli İşçi Alacak

Yazan: 09 Eylül 2018 Pazar  
Kategori: Duyurular, HABER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden de başvuru şartları açıklandı. 1002 engelli işçi alımı için önemli başvuru detayları mevcut. Peki başvuru şartları ve ön koşullar neler? İşte detaylar

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

 

1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

1. Türk vatandaşı olmak.

 

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

 

3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

 

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

 

5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 

6. Askerliğini yapmış olmak.

 

7. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

 

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya melüllük ayılığı almamak.

 

9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

 

10. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

 

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

 

12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

1. Lise ve dengi ile daha üst öğrenimli alımlarda geçerli döneme ait KPSS’ye girdiğine dair puan kartı istenecektir. Engelli işçi alımlarında EKPSS’ye girmiş olması yeterlidir. Tüm adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Gerektiğinde uygulamalı sınav da yapılabilir.

 

2. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü ve uygulamalı sınavla da tespit edilebilir.

 

3. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

 

4. Aşçı ve kaloriferci gibi işlerde çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

 

5. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

 

6. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

 

3. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 

1. İŞKUR’da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Ankara’da bulunan işyerlerimiz için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya  asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup,

 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

2. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru yapılan ildeki il milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edecekler (Ankara’da ise MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü-İdari İşler Dairesi Başkanlığı-Kızılay/ANKARA), belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

 

Belgeler:

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

- TCKN’lu adli sicil kaydı.

 

- Öğrenim belgesi fotokopisi.

 

- Askerlik durum belgesi fotokopisi.

 

- Geçerli döneme ait KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

 

- Teknik işler, aşçılık, kalorifercilik ve şoförlük gibi görevler için, yetkili kurumlardan

 

alınmış diploma, ehliyet, sertifika ve belgeler.

 

- Kurum tarafından istenen diğer belgeler.

 

4. SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

 

1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri, Ankara işyerleri için MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

 

3. Sınavlar 100 puan üzerinden, %70′i KPSS puanı, %30′u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, bir o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

 

4. Asıl ve yedek üyeler, bu maddenin birinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.

 

5. Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.

 

6. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

 

5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

 

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

 

7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

09.09.2018 – Hürriyet

YKS’ye Girecek Engelli Adaylar Dikkat!

Yazan: 05 Mart 2018 Pazartesi  
Kategori: HABER

ÖSYM, YKS ile ilgili sıkça sorulan sorularda, zaman zaman kafa karışıklığı yaratarak, sınav iptallerine neden olan uygulamalara da netlik kazandırdı. Engelli ve sağlık sorunu yaşayan adayların, raporlarını devlet veya üniversite hastanesinden alması, kullanmaları gereken araç-gereç ve ilaçlarını ise ‘sağlık/engel bilgi formu’ndaki ilgili bölüme yazmaları gerekiyor.

 

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında engelli adayların akıllarına takılanlara da açıklık getirdi. Buna göre adayların devlet ve üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporlarıyla başvuru yapması bekleniyor, özel hastanelerinki kabul edilmiyor. Ayrıca istenen belgelerin doğrudan ÖSYM’nin Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekiyor, bunlar başvuru merkezlerine bırakılmamalı. İşte engelli ve sağlık sorunu olan adaylar için akıllara takılan 10 soru:

 

- YKS’ye engelli olarak başvuru için ne yapmalıyım?

 

‘Engelli Salonlarında’ sınava alınmanız için engelli sağlık kurulu raporu veya sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini bir devlet veya üniversite hastanesinden edinmelisiniz. Özel hastane raporları kabul edilmiyor. Ardından doldurulan ‘sağlık/engel bilgi formu’nu, bu durumu belirten ‘dilekçe’ ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırmalısınız. Bu belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilmeli. Başvuru merkezlerine bırakılmamalı. (06800 Bilkent-ANKARA)

 

- Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu muyum?

 

Okuyucu yardımı talep eden bir adaysanız; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla, karmaşık ifade içeren soruları cevaplamayacaksınız.

 

- Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç-gereç var. Bunlar sınava alınır mı?

 

‘Sağlık/engel bilgi formundaki ‘sınava getirilebilecek araç ve gereçler’ alanını doldurarak, bu belgeyi başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmalısınız. Bu şekilde araç-gereçler sınava alınabilir.

 

- Az gören görme engelli bir adayım. Soruları kendim okumak istiyorum, bu durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

 

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu oranı yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylara ek süre verilir.

 

- Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto cevap kâğıdı alabilir miyim?

 

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı veriliyor. Ancak cevap kağıdı 9 punto. Bunu göz ardı etmeyin, istediğinizde işaretleyici yardımı da alabiliyorsunuz.

 

- İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

 

Sınava giriş belgelerinde ‘işitme cihazı/biyonik kulak’ yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazlarla sınav binalarına kabul ediliyor. Ancak, cihazınız salon görevlileri tarafından sınav öncesinde teslim alınıyor ve tamamlandıktan sonra geri veriliyor.

 

- Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

 

İlgili raporlarda yer alan bilgileriniz göz önünde tutularak sınav yeri atamaları yapılıyor. İhtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı da veriliyor.

 

- Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?

 

Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gereken belgeler arasında yer alan sağlık/engel bilgi formundaki ‘sınava getirilebilecek araç ve gereçler’ başlığı altındaki alanı doldurmalısınız.

 

- Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları neler?

 

Engelli sağlık kurulu raporlarında; zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ile işaretleyici desteği sunuluyor.

 

- Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

 

2014 ve sonrasında EKPSS ve e-YDS hariç, engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporu ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa tekrar göndermeniz gerekmiyor.

 

04.03.2018 – Hürriyet

 Sayfa 2 of 3 « 1  2  3 »